Vòng Đơn VIP Cận Chìm

12.900.000 

VÒNG TRẦM PHONG THỦY – MANG BÌNH AN – RƯỚC TÀI LỘC

Chiếc vòng này là biểu tượng cho sự 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 – 𝐆𝐢𝐚́𝐜 𝐍𝐠𝐨̣̂ – 𝐓𝐫𝐢́ 𝐓𝐮𝐞̣̂ – 𝐁𝐚𝐨 𝐃𝐮𝐧𝐠 bởi : 𝑆𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑡, luôn hướng chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn.

𝑆𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑜: Bảo vệ sức khoẻ, tượng trưng cho cốt cách và tinh thần thanh cao,  vô cùng sang trọng và quyền quý.

𝐺𝑖𝑎́𝑐 𝑁𝑔𝑜̣̂:  Phật pháp tượng trưng cho trí tuệ và sự tự giác ngộ trong tâm hồn, không tham sân si, giữ một cái tâm an.

Một chiếc vòng mang đầy đủ ý nghĩa  tài lộc, bình an, vừa hợp mọi mệnh, vừa mang ý nghĩa phong thuỷ tuyệt vời như thế thì làm sao có thể bỏ qua, chúc cho những ai hữu duyên sở hữu được chiếc vòng Trầm này.