Vòng Đơn Cao Cấp

900.000 

VÒNG TRẦM PHONG THỦY – MANG BÌNH AN – RƯỚC TÀI LỘC

Chiếc vòng này là biểu tượng cho sự 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 – 𝐆𝐢𝐚́𝐜 𝐍𝐠𝐨̣̂ – 𝐓𝐫𝐢́ 𝐓𝐮𝐞̣̂ – 𝐁𝐚𝐨 𝐃𝐮𝐧𝐠 bởi : 𝑆𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑡, luôn hướng chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn.

𝑆𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑜: Bảo vệ sức khoẻ, tượng trưng cho cốt cách và tinh thần thanh cao,  vô cùng sang trọng và quyền quý.

𝐺𝑖𝑎́𝑐 𝑁𝑔𝑜̣̂:  Phật pháp tượng trưng cho trí tuệ và sự tự giác ngộ trong tâm hồn, không tham sân si, giữ một cái tâm an.

Một chiếc vòng mang đầy đủ ý nghĩa  tài lộc, bình an, vừa hợp mọi mệnh, vừa mang ý nghĩa phong thuỷ tuyệt vời như thế thì làm sao có thể bỏ qua, chúc cho những ai hữu duyên sở hữu được chiếc vòng Trầm này.

Vòng Đơn Nữ Cao Cấp

Nguyên Liệu:  Trầm Hương Thiên Nhiên

Charm: bạc 925 kỳ Lân

Sử Dụng: trang sức, quà tặng, vật phong thủy chiêu tài hút lộc…