Mặt Kỳ Nam phiên bản giới hạn

Trăm năm gió hóa thành Trầm

Ngàn năm tích tụ lên Trầm – Kỳ Nam.

Tín đồ Trầm Hương sẽ không quá xa lạ khi nghe đến Kỳ Nam, đặt biệt khi đi kèm cùng những món trang sức xa sĩ càng làm giá trị của chúng trở nên nổi bật.