Vòng Lu Thống

12.000.000 

  • Tên: Vòng Trầm Lu Thống
  • Nguyên Liệu: Trầm  hương thiên nhiên
  • kích thước hạt: 12ly
  • Charm: Đá Thiên nhiên Lu thống
  • sử dụng: Vòng nam, làm quà tặng bạn bè, đối tác, với hình dáng lu thông mang ý nghĩa thuận lợi, thông suốt trong công việc, thu hút tài lộc, may mắn, công danh thuận lợi, thăng tiến.
.
.
.
.